Profil Członka BSC:
ENERGO-STIL

Adres:

ul. Walczaka 25
66-407 Gorzów Wielkopolski

Kontakt:

tel: 957822800
fax: 957822810
e-mail: info@energostil.com.pl
www.energostil.pl
Branża: Energetyka

Profil członka BSC:

Działalność Zakładu w zakresie energoelektryki sięga 1951 r.

Spółka "ENERGO-STIL" jest firmą multienergetyczną. Posiadamy kadrę i personel wykonawczy o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu, wyposażoną w profesjonalny sprzęt wykonawczy, pomiarowy i laboratoryjny.

Naszym klientom szczególnie na obszarze przemysłowym STILON oferujemy:

 • dostawę czynników energetycznych (en.elektryczna , en.cieplna, wody chłodnicze)
 • dostawę gazów technicznych (sprężone powietrze i azot)
 • dostawę wody pitnej i wód technologicznych (zdekarbonizowanej, zdemineralizowanej)
 • serwis usług elektrycznych
 • serwis usług energetycznych
 • usługi telekomunikacyjne (poprzez centralę f-my EXATEL

 

USŁUGI:

 • Prace pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach energoelektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i powyżej 1 kV
  • pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
  • pomiary eksploatacyjne i lokalizacja uszkodzeń w liniach kablowych
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • badanie instalacji piorunochronnej oraz rezystywności grunt
  • badanie sprzętu izolacyjnego
  • montaż i nastawa układów zabezpieczeń w polach zasilających, pomiarowych i odpływowych rozdzielni NN i WN
 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych:
  • pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy
  • wody pitnej i technologicznej
  • ścieków
  • olejów transformatorowych

Pozostałe informacje

Opiekun:

Ireneusz Maciej Zmora

Prezes Zarządu
Menadżer Spółki

Jak do nas dojechać?
Krzysztof Sudak
Dyrektor Handlowy
tel: 502 288 894
k.sudak@stalgorzow.pl
Krzysztof Ziomkowski
Dyrektor Sekcji Piłki Ręcznej
Koordynator Business Stal Club
tel: 536 321 101
k.ziomkowski@stalgorzow.pl
Izabela Stach
Dyrektor ds. Administracyjno - Handlowych
tel: 508 256 888
i.stach@stalgorzow.pl
Tomasz Potopa
Dyrektor Handlowy Business Stal Club
tel: 536 087 575
t.potopa@stalgorzow.pl