Profil Członka BSC:
MILTON LEX

Adres:

ul. Walczaka 112
66-400 Gorzów Wlkp.

Kontakt:

tel: 957819299
fax: 957836686
e-mail: sekretariat@milton-sa.pl
www.milton-sa.pl
Branża: Obsługa Prawna

Profil członka BSC:

Dział Prawny  MILTON LEX  oferuje pełną, profesjonalną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i administracyjnym i podatkowym.

 

Ideą obsługi  MILTON LEX  jest udostępnienie kontrahentowi zewnętrznego „wieloosobowego prawnika” niezbędnego w życiu gospodarczym każdego przedsiębiorstwa.

 

Kancelaria stale współpracuje z kancelariami komorniczymi i notarialnymi.

 

Zalety usług prawnych świadczonych przez MILTON LEX:

 

 • Zryczałtowany, niski koszt obsługi prawnej
 • Oddelegowanie wieloosobowego Działu Prawnego do obsługi Zleceniodawcy (outsourcing)
 • Uzyskanie przez klienta dostępu do potencjału merytorycznego i organizacyjnego całego Działu Prawnego a nie jednego adwokata czy radcy prawnego
 • Wysoki stopień specjalizacji Działu Prawnego w zagadnieniach gospodarczych i egzekucyjnych
 • Praca Działu Prawnego MILTON LEX wspomagana jest przez dedykowany system Informatyczny SAW oraz LEX, dzięki któremu usprawnieniu i przyspieszeniu ulegają wszelkie czynności i procedury a jednocześnie możliwe jest stałe bieżące raportowanie zdarzeń w prowadzonych postępowaniach.

 

W ramach obsługi prawnej Kancelaria Prawna  MILTON LEX  zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 

 • Prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
 • Przygotowanie projektów umów oraz negocjowanie i konsultowanie przedstawionych do analizy kontraktów
 • Wszelkie formy zabezpieczenia wierzytelności (weksle ,poręczenia , notarialne poddanie się egzekucji, hipoteka , zastaw , zastaw rejestrowy)
 • Sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających orzecznictwo sądowe, rozbieżności w doktrynie oraz praktykę
 • Przeprowadzenie analiz sytuacji prawnej nieruchomości oraz sytuacji prawnej i faktycznej podmiotów gospodarczych w celu zawarcia przyszłych kontraktów
 • Postępowania sądowe
 • Postępowania egzekucyjne

 

Sekretariat Korporacyjny

 

 • kompleksowa obsługa prawna działalności Spółek
 • rejestracja w obowiązujących Rejestrach Handlowych
 • aktualizacja danych w Rejestrach Handlowych
 • likwidacje Spółek
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów korporacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa handlowego
 • zatwierdzanie Sprawozdań Finansowych
 • pomoc organom zarządzającym Spółkami w kwestiach prawnych, obsłudze korporacyjnej oraz bieżących sprawach Spółek
 • organizowanie wymaganych zgromadzeń Wspólników i Zarządu
 • uczestniczenie w zgromadzeniach na mocy udzielonego Pełnomocnictwa
 • współpraca przy tworzeniu struktur podatkowych
 • przygotowywanie projektów ad - hoc, zgodnie z wymogami obowiązującego Kodeksu Spółek Handlowych
 • asysta w fuzjach i łączeniach się Spółek
 • przekształcanie Spółek
 • sporządzanie raportów z badań prawnych Spółek

Pozostałe informacje

Opiekun:

Izabela Stach

Dyrektor ds. Administracyjno-Handlowych
tel: 508 256 888
e-mail: i.stach@stalgorzow.pl

Jak do nas dojechać?
Krzysztof Sudak
Dyrektor Handlowy
tel: 502 288 894
k.sudak@stalgorzow.pl
Krzysztof Ziomkowski
Dyrektor Sekcji Piłki Ręcznej
Koordynator Business Stal Club
tel: 536 321 101
k.ziomkowski@stalgorzow.pl
Izabela Stach
Dyrektor ds. Administracyjno - Handlowych
tel: 508 256 888
i.stach@stalgorzow.pl
Tomasz Potopa
Dyrektor Handlowy Business Stal Club
tel: 536 087 575
t.potopa@stalgorzow.pl