Sponsorzy i partnerzy

Business Stal Club ma za cel skupienie jak największej liczby przedsiębiorstw skłonnych łączyć swój rozwój ze współfinansowaniem gorzowskiego żużla i piłki ręcznej. BSC przyjmuje formę platformy biznesowej tworzącej warunki umożliwiające stymulowanie kontaktów gospodarczych pomiędzy jego członkami. Aby to osiągnąć gwarantujemy dostęp do bazy danych i ofert BSC, pośredniczymy w nawiązywaniu kontaktów, urządzamy spotkania robocze oraz prezentacje firm. Członkowie BSC osiągają wymierne korzyści w postaci wzrostu liczby kontaktów handlowych, korzystając przy tym z możliwości aktywnego działania na rzecz gorzowskiego żużla. Ponadto mogą wymieniać się doświadczeniem oraz pakietami usług i towarów, a także nawiązywać kontakty biznesowe.

Kontakt

Izabela Stach
i.stach@stalgorzow.pl +48 508 256 888 SponsoringBilety
Krzysztof Sudak
k.sudak@stalgorzow.pl +48 502 288 894 Sponsoring
Tomasz Michalski
t.michalski@stalgorzow.pl +48 669 962 727 Sponsoring
Roman Błaszczak
r.blaszczak@stalgorzow.pl +48 507 121 728 Sponsoring