Profil członka BSC

Opis firmy:

Podstawowym obiektem zainteresowania firmy Master Invest s.c. są nieruchomości komercyjne  (obiekty handlowe  i  działki pod tego typu obiekty, działki pod budownictwo wielorodzinne i pod kompleksy zabudowy jednorodzinnej i inne).

W praktyce nasza działalność prowadzona jest w czterech głównych płaszczyznach:

1. Zakup działek pod obiekty handlowe  lub zabudowy mieszkaniowej,  uzyskanie stosownych wymogów formalno-prawnych (między innymi: warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę) i ich odsprzedaż dla deweloperów.

2. Zakup działek jak wyżej jednak w celu własnego wykonawstwa inwestycji, a następnie sprzedaży klientowi docelowemu (czyli działalność deweloperska).

3. Zakup lub budowa obiektów handlowych w celu ich wynajmu.

4. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami komercyjnymi.

Kontakt