Profil członka BSC

Opis firmy:

Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach działalności oraz budujemy efektywne  systemy raportowania danych finansowych dla potrzeb zarządu. Dzięki nowoczesnemu podejściu do zagadnień księgowości skupiamy się nie tylko na procesowaniu danych dla potrzeb fiskalnych, ale tworzymy dla naszych klientów narzędzia, dzięki którym stają się bardziej konkurencyjni na rynku. Obsługujemy też firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa.

Zapewniamy profesjonalne:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Budżety
 • Analizy centrów kosztowych
 • Rozliczenia opłat za usługi
 • Wnioski kredytowe
 • Przygotowywanie projektów zakładowych planów kont
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia systemu obiegu dokumentów
 • Sprawozdawczość PFRON

 

ASYSTA PRAWNA - UNIKALNE UZUPEŁNIENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

Kancelaria księgowo-podatkowa MILTON CASH jest częścią organizacyjną grupy MILTON DPB specjalizującej się w obsłudze prawnej i doradztwie w obrocie  gospodarczym .

Dlatego zawsze do dyspozycji naszych klientów jest zespół doświadczonych prawników .     Dzięki temu możemy zapobiegać powstawaniu ewentualnych problemów prawno-podatkowych i skutecznie zabezpieczać Państwa interesy.

www.milton-cash.pl

 

MILTON CASH jest partnerem i przedstawicielem  BT&A  GROUP I reprezentuje oddział tej firmy w Gorzowie Wielkopolskim

www.btagroup-gorzów.pl

Dział handlowy:

Krzysztof Sudak
Dyrektor handlowy

+48 502 288 894
k.sudak@stalgorzow.pl
Tomasz Michalski
Dyrektor Business Stal Club

+48 669 962 727
t.michalski@stalgorzow.pl
Roman Błaszczak
Koordynator Business Stal Club

+48 507 121 728
r.blaszczak@stalgorzow.pl
Izabela Stach
Dyrektor Zarządzający

+48 508 256 888
i.stach@stalgorzow.pl
Krzysztof Ziomkowski
Dyrektor Sekcji Piłki Ręcznej
Koordynator Business Stal Club
+48 536 321 101
k.ziomkowski@stalgorzow.pl