Czym jest Business Speedway Club:

„Siła biznesu dla gorzowskiego żużla”

Idea Business Speedway Club

Business Seedway Club ma za cel skupienie jak największej liczby przedsiębiorstw skłonnych łączyć swój rozwój ze współ finansowaniem gorzowskiego żużla. BSC przyjmuje formę platformy biznesowej tworzącej warunki umożliwiające stymulowanie kontaktów gospodarczych pomiędzy jego członkami. Aby to osiągnąć gwarantujemy dostęp do bazy danych i ofert BSC, pośredniczymy w nawiązywaniu kontaktów, urządzamy spotkania robocze oraz prezentacje firm. Członkowie BSC osiągają wymierne korzyści w postaci wzrostu liczby kontaktów handlowych, korzystając przy tym z możliwości aktywnego działania na rzecz gorzowskiego żużla. Ponadto mogą wymieniać się doświadczeniem oraz pakietami usług i towarów, a także nawiązywać kontakty biznesowe.  

Wizja Business Speedway Club

„Chcemy być najsilniejszą na Ziemi Lubuskiej organizacją skupiającą przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, które poprzez partnerską współpracę w obszarze biznesowym i społecznym będą wspierały rozwój gorzowskiego żużla. Naszym zadaniem jest również wspieranie wszystkich członków BSC w ich działaniach promocyjno-rozwojowych w celu tworzenia długofalowych sukcesów naszych firm. Dążymy do tego, aby BSC stał się wizytówka, lubuskiego biznesu oraz Platformą Biznesową lubuskiego sportu na arenie krajowej."  
Krzysztof Sudak
Dyrektor Handlowy
tel: 502 288 894
k.sudak@stalgorzow.pl
Krzysztof Ziomkowski
Dyrektor Sekcji Piłki Ręcznej
Koordynator Business Speedway Club
tel: 536 321 101
k.ziomkowski@stalgorzow.pl
Izabela Stach
Dyrektor ds. Administracyjno - Handlowych
tel: 508 256 888
i.stach@stalgorzow.pl
Tomasz Potopa
Koordynator Business Speedway Club
tel: 536 087 575
t.potopa@stalgorzow.pl